Cookie Policy


This website uses cookies. You will find more information on the types of cookies used and you can activate them individually in their respective category. You can adjust your cookie settings at any time by clicking on the link at the bottom of this site.
 

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Löydät lisätietoja käytetyistä evästetyypeistä ja voit aktivoida ne yksitellen omassa luokassaan. Voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa napsauttamalla tämän sivuston alaosassa olevaa linkkiä. 

Strictly necessary

Strictly necessary

 

Strictly Necessary Cookies ensure that elements of this website function properly. Therefore, these cookies cannot be deactivated. They are used by this website exclusively and are therefore first-party cookies, which means that any information recorded by these cookies will be sent back to this website. 

Ehdottoman välttämättömät evästeet varmistavat, että tämän verkkosivuston osat toimivat oikein. Siksi näitä evästeitä ei voi poistaa käytöstä. Tämä verkkosivusto käyttää niitä yksinomaan, ja siksi ne ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä, mikä tarkoittaa, että kaikki näiden evästeiden tallentamat tiedot lähetetään takaisin tälle verkkosivustolle.

Paypal
This is essential in order to enable payments powered by Paypal via this store. Provider:PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg Cookie Names and Lifetime: x-pp-x (Lifetime: Session), ui_experience (Lifetime: 2 years), LANG (Lifetime: 1 day), X-PP-SILOVER (Lifetime:12 hours), id_token (Lifetime: session), ts (Lifetime: 12 hours),X-PP-ADS (Lifetime: 1 year), fn_dt (Lifetime:session), x-cdn (Lifetime: session), ts_c (Lifetime: 3 years), Unique Id, X-PP-L7 (Lifetime: session), tsrce (Lifetime: 3 days), x-pp-p (Lifetime: 2 weeks), unique id* (Lifetime: 20 years), enforce_policy (Lifetime: 1 year), s_pers (Lifetime: 10 days), cookie_check (Lifetime: 9 years), navins (Lifetime: 1 year), -1ILhdyICORs4hS4xTUr41S8iP0 (Lifetime: 20 years), akavpau_ppsd (Lifetime: session), nsid (Lifetime: session), tcs (Lifetime: session)
Cookie PolicyPrivacy Policy
Web Store State
Essential local storage for the correct functioning of this store and for the continued saving of the visitor’s current shop state. Provider:Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg Germany

Functional

Functional cookies allow this website to provide you with certain functions and to store information already provided (such as a name or language selection) in order to provide you with enhanced and personalized functions.  

Toiminnallisten evästeiden avulla tämä verkkosivusto voi tarjota sinulle tiettyjä toimintoja ja tallentaa jo toimitettuja tietoja (kuten nimen tai kielen valinnan) tarjotakseen sinulle parannettuja ja yksilöityjä toimintoja. 

No cookies in this category

Marketing / Third Party

 
 
Marketing / third-party cookies come from external advertising agencies (among others) and are used to collect information about the websites you visit, in order to create, for example, targeted advertisements for you. 

Markkinointi/kolmannen osapuolen evästeet tulevat ulkopuolisilta mainostoimistoilta (muun muassa) ja niitä käytetään keräämään tietoja vierailemistasi verkkosivustoista, jotta voit luoda esimerkiksi kohdistettuja mainoksia sinulle. 

No cookies in this category

Performance

Performance cookies collect information about the use of a web page. We use them to better understand how our pages are used, in order to improve their content and functionality.
 

Suorituskykyevästeet keräävät tietoa verkkosivun käytöstä. Käytämme niitä ymmärtääksemme paremmin, miten sivujamme käytetään, parantaaksemme niiden sisältöä ja toimivuutta. 

No cookies in this category